19dey | وب سایت 19دی

طرح جهش مسکن
استخدام دانش آموزان آسیب دیده آتش سوزی درودزن در آموزش و پرورش 2 مهر 1399
استخدام دانش آموزان آسیب دیده آتش سوزی درودزن در آموزش و پرورش

استخدام دانش آموزان آسیب دیده آتش سوزی درودزن در آموزش و پرورش

19 دی: وزیر آموزش و پرورش در صفحه شخصی خود در توئیتر، از استخدام دانش آموزانی که در جریان آتش سوزی مدرسه‌ای در درودزن استان فارس در سال 1385 آسیب دیده بودند خبر داد.