طناز طباطبایی
تولید انبوه واکسن دوم کرونا در روسیه آغاز شد 30 آبان 1399
تولید انبوه واکسن دوم کرونا در روسیه آغاز شد

تولید انبوه واکسن دوم کرونا در روسیه آغاز شد

19 دی: سازمان حمایت از مصرف کنندگان روسیه موسوم به «روس پاترب نادزور» (دست اندر کار امور مبارزه با بیماریهای واگیر) از آغاز تولید انبوه واکسن دوم کرونا در روسیه خبر داد.