عدالت جنسیتی
چند کشور عربی یکشنبه را عید فطر اعلام کردند 3 خرداد 1399
چند کشور عربی یکشنبه را عید فطر اعلام کردند

چند کشور عربی یکشنبه را عید فطر اعلام کردند

برخی کشورهای عربی روز شنبه را آخرین روز از ماه مبارک رمضان و روز یکشنبه را نخستین روز از ایام عید سعید فطر اعلام کردند.