خبر اول
عرفان-های-کاذب
بازداشت ۹ تَن از اعضای فرقه عرفان حلقه در قم 6 مهر 1400
بازداشت ۹ تَن از اعضای فرقه عرفان حلقه در قم

بازداشت ۹ تَن از اعضای فرقه عرفان حلقه در قم

19 دی: سربازان گمنام امام زمان(عج) در سازمان اطلاعات سپاه امام علی بن ابیطالب(ع) قم پس از ماه ها رصد اطلاعاتی، شبکه مرتبطین با فرقه «عرفان حلقه» را شناسایی و منهدم کردند.