خبر اول
عضو هیأت رئیسه مجلس، حسینعلی حاجی دلیگانی، کره جنوبی
خبری یافت نشد.