عفونت ادراری
تشکیل دولت لبنان تا اطلاع ثانوی به تعویق افتاد 13 آبان 1399
تشکیل دولت لبنان تا اطلاع ثانوی به تعویق افتاد

تشکیل دولت لبنان تا اطلاع ثانوی به تعویق افتاد

19 دی: درحالی که فضای رایزنی‌ها میان میشل عون و سعد حریری حاکی از تشکیل دولت لبنان در ابتدای هفته جاری بود، بروز اختلاف درباره برخی مسائل این امر را محقق نکرد.