عید فطر
آزمایش بالینی واکسن چینی کرونا در پرو 31 مرداد 1399
آزمایش بالینی واکسن چینی کرونا در پرو

آزمایش بالینی واکسن چینی کرونا در پرو

19 دی: شرکت داروسازی سینوفارم چین از آغاز آزمایش بالینی مرحله سوم واکسن ضد کرونا این شرکت در آینده ای نزدیک در پرو خبر داد.