غلامرضا ظریفیان
گروسی: به دو مکان مورد نظر آژانس در ایران دسترسی کامل پیدا کردیم 28 آبان 1399
گروسی: به دو مکان مورد نظر آژانس در ایران دسترسی کامل پیدا کردیم

گروسی: به دو مکان مورد نظر آژانس در ایران دسترسی کامل پیدا کردیم

19 دی: مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تائید کرد که بازرسان این سازمان به دو مکان مورد نظری که به ادعای او توسط ایران اعلام نشده بود، دسترسی کامل پیدا کرده‌اند.