فالح الفیاض
(تصاویر) اقدامات پیشگیری از شیوع کرونا در پادگان های ارتش 26 فروردین 1399
(تصاویر) اقدامات پیشگیری از شیوع کرونا در پادگان های ارتش

(تصاویر) اقدامات پیشگیری از شیوع کرونا در پادگان های ارتش

مقامات عالی ارتش همواره بر نقش بی بدیل سربازان وظیفه در مأموریت‌های ارتش در دفاع از کشور و مردم یاری تاکید داشته‌اند و امروز نیز سربازان با انگیزه مضاعف و عظیمی راسخ به میدان خدمت رسانی به مردم عزیزمان و مقابله با گسترش ویروس کرونا آمده‌اند به همین دلیل در محیط‌های سربازی اقدامات گسترده‌ای برای حفظ سلامت کارکنان وظیفه و کادر صورت می‌گیرد.