فرمانده هوا فضای سپاه
توزیع 50 هزار تبلت میان دانش آموزان تحت پوشش کمیته امداد 27 شهریور 1399
توزیع 50 هزار تبلت میان دانش آموزان تحت پوشش کمیته امداد

توزیع 50 هزار تبلت میان دانش آموزان تحت پوشش کمیته امداد

19 دی: رییس کمیته امداد گفت: مهرماه امسال برای کمک به ادامه تحصیل دانش‌آموزان و استفاده از فضای مجازی در امر آموزش بیش از ۵۰ هزار دستگاه تبلت در بین دانش‌‎آموزان مددجو در سطح کشور توزیع می‌شود.