فرودگاه قم
اهدای اعضای پیکر کودک 8 ساله در قم+ تصویر 23 تیر 1399
اهدای اعضای پیکر کودک 8 ساله در قم+ تصویر

اهدای اعضای پیکر کودک 8 ساله در قم+ تصویر

19 دی: اعضای بدن کودک 8 ساله قمی برای کمک به بیماران نیازمند به عضو از سوی خانواده وی اهدا شد.