قرقاول
نواحی تورمی نقشه ایران 18 شهریور 1399
نواحی تورمی نقشه ایران

نواحی تورمی نقشه ایران

19 دی: تورم ماهانه مرداد ماه در هیچ استانی کمتر از ۳/ ۲ درصد نبوده است. اهالی استان‌های «قم» و «مازندران» از این حیث بهترین وضعیت را گذرانده‌اند و کمترین افزایش قیمت کالاها و خدمات را متحمل شدند.