لوید آستین
جرایم رعایت نکردن محدودیت‌های کرونایی در استان تهران تشریح شد 19 مهر 1399
جرایم رعایت نکردن محدودیت‌های کرونایی در استان تهران تشریح شد

جرایم رعایت نکردن محدودیت‌های کرونایی در استان تهران تشریح شد

19 دی: استاندار تهران جرایم مربوط به عدم رعایت محدودیت‌های کرونایی در استان تهران را تشریح کرد.