19dey | وب سایت 19دی

مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)
واکسن کرونا در روسیه، فعلاً برای کودکان تجویز نمی‌شود 14 مرداد 1399
واکسن کرونا در روسیه، فعلاً برای کودکان تجویز نمی‌شود

واکسن کرونا در روسیه، فعلاً برای کودکان تجویز نمی‌شود

19 دی: مدیر مرکز تحقیقات ملی روسیه گفت: طبق قوانین داخلی این کشور، واکسن روسی علیه ویروس کرونا، تنها پس از گذراندن چرخه کامل تحقیقات بر روی بزرگسالان، برای افراد زیر ۱۸ سال قابل استفاده خواهد بود.