خبر اول
مادر
تفاوتی بین پدر و مادر در رسیدگی به امور تحصیلی فرزندان وجود ندارد 7 مهر 1400
تفاوتی بین پدر و مادر در رسیدگی به امور تحصیلی فرزندان وجود ندارد

تفاوتی بین پدر و مادر در رسیدگی به امور تحصیلی فرزندان وجود ندارد

19 دی: معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده گفت: با ابلاغ بخشنامه جدید از سوی وزارت آموزش و پرورش و رفع ابهام از مسأله تحویل کارنامه، تفاوتی بین پدر و مادر در رسیدگی به امور تحصیلی فرزندان وجود ندارد.

بوسه بنیامین بهادری بر چادر مادر شهید 15 بهمن 1399
بوسه بنیامین بهادری بر چادر مادر شهید

بوسه بنیامین بهادری بر چادر مادر شهید