ماری جوانا
فروش نفت سلف تا بررسی و ارائه اسناد و مبانی قانونی آن متوقف شد 26 مرداد 1399
فروش نفت سلف تا بررسی و ارائه اسناد و مبانی قانونی آن متوقف شد

فروش نفت سلف تا بررسی و ارائه اسناد و مبانی قانونی آن متوقف شد

19 دی: رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با اشاره به جلسه این کمیسیون با وزیر نفت از توقف فروش نفت سلف خبر داد.