19dey | وب سایت 19دی

ماهواره نور
امتیازات مالیاتی درصورت کمک به آسیب‌دیدگان کرونا 7 اردیبهشت 1399
امتیازات مالیاتی درصورت کمک به آسیب‌دیدگان کرونا

امتیازات مالیاتی درصورت کمک به آسیب‌دیدگان کرونا

معاون اول رییس جمهور گفت: اشخاص حقیقی و حقوقی که در امر حمایت و کمک رسانی به آسیب‌دیدگان کرونا مشارکت می‌کنند، در صورتی که کمک‌هایشان به حساب‌های مشخص شده توسط وزارت رفاه واریز شود، از امتیازات مالیاتی برخوردار می‌شوند.