خبر اول
ماکت حرم حضرت ‌زینب(س) بر روی انگشتر
خبری یافت نشد.