19dey | وب سایت 19دی

مایکل کوریلا
نماینده اسبق مجلس بر اثر کرونا درگذشت 23 آبان 1399
نماینده اسبق مجلس بر اثر کرونا درگذشت

نماینده اسبق مجلس بر اثر کرونا درگذشت

19 دی: نماینده پیشین مردم ایلام در مجلس بر اثر بیماری کرونا درگذشت.