مجمع روحانیون مبارز
پایبندی به تعهدات بین‌المللی،انتظار ما از آمریکا در دوره جدید است 22 آبان 1399
پایبندی به تعهدات بین‌المللی،انتظار ما از آمریکا در دوره جدید است

پایبندی به تعهدات بین‌المللی،انتظار ما از آمریکا در دوره جدید است

19 دی: معاون حقوقی رییس جمهوری گفت: انتظار ایران از آمریکا در دوره جدید، پایبندی به تعهدات بین المللی و انتظار از اروپا تلاش برای روابط و فعالیت‌های تجاری و اقتصادی عادی و همکاری دو جانبه و چند جانبه است.