مجمع مجالس آسیایی
وقوع ماه‌گرفتگی در آسمان ۱۰ آذر 6 آذر 1399
وقوع ماه‌گرفتگی در آسمان ۱۰ آذر

وقوع ماه‌گرفتگی در آسمان ۱۰ آذر

19 دی: مدیر انجمن نجوم آماتوری ایران از وقوع ماه‌گرفتگی در روز دوشنبه ۱۰ آذرماه خبر داد و گفت: این پدیده در ساعت ۱۱ و ۲ دقیقه در آسمان ۱۰ آذرماه رخ خواهد داد.