محمدصادق یوسفی مقدم
واکنش معاون حقوقی روحانی به مرگ مهرداد سپهری 6 آبان 1399
واکنش معاون حقوقی روحانی به مرگ مهرداد سپهری

واکنش معاون حقوقی روحانی به مرگ مهرداد سپهری

19 دی: در پی مرگ مهرداد سپهری جوان مشهدی در جریان دستگیری توسط پلیس، معاون حقوقی رئیس جمهوری با انتشار یادداشتی به ذکر برخی نکات پرداخت.