محمدمهدی زاهدی، نماینده مجلس
واکنش شرکت هواپیمایی لبنان به ادعاها علیه ایران 5 فروردین 1399
واکنش شرکت هواپیمایی لبنان به ادعاها علیه ایران

واکنش شرکت هواپیمایی لبنان به ادعاها علیه ایران

شرکت هواپیمایی لبنان به انتشار برخی اخبار مبنی بر سفر برخی افراد ایرانی مبتلا به کرونا به لبنان واکنش نشان داد.