19dey | وب سایت 19دی

محمد امید
روش استفاده و نگهداری از ماسک‌های خانگی 20 خرداد 1399
روش استفاده و نگهداری از ماسک‌های خانگی

روش استفاده و نگهداری از ماسک‌های خانگی

با توجه به نقش موثر استفاده از ماسک در جلوگیری از شیوع کرونا، آگاهی از روش‌های درست نگهداری و استفاده از انواع ماسک از جمله ماسک‌های دست دوز و خانگی بسیار مهم و ضروری است.