محمد سروش محلاتی
انتقاد تند یک اصولگرا از حدادعادل: چرا برای تبرئه خود از جایگاه رهبری هزینه می کنید! 13 شهریور 1399
انتقاد تند یک اصولگرا از حدادعادل: چرا برای تبرئه خود از جایگاه رهبری هزینه می کنید!

انتقاد تند یک اصولگرا از حدادعادل: چرا برای تبرئه خود از جایگاه رهبری هزینه می کنید!

19 دی: نایب رییس اول جبهه پیشرفت، رفاه و عدالت گفت: آقای حدادعادل منصوب به نظام است و اینکه بعد از اظهارات آقای فتاح مطرح کند که این کار با اذن رهبری رقم خورده و برای دفاع از خود از رهبری هزینه کند، برای نظام هزینه و آسیب ایجاد می‌کند.