محمد مهدي طباطبايي‌نژاد
تعیین گزینه‌های نهایی ریاست و دادستانی دیوان محاسبات 31 تیر 1399
تعیین گزینه‌های نهایی ریاست و دادستانی دیوان محاسبات

تعیین گزینه‌های نهایی ریاست و دادستانی دیوان محاسبات

19 دی: نایب رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی از انتخاب گزینه‌های نهایی ریاست و دادستانی دیوان محاسبات در جلسه این کمیسیون خبر داد.