مذاکره با آمریکا
ظریف: تلاش برای جلب رضایت آمریکا صرفا اشتهای این کشور را تشدید می‌کند 5 آبان 1399
ظریف: تلاش برای جلب رضایت آمریکا صرفا اشتهای این کشور را تشدید می‌کند

ظریف: تلاش برای جلب رضایت آمریکا صرفا اشتهای این کشور را تشدید می‌کند

19 دی: وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، مماشات را باعث رشد قلدری آمریکا دانست و از سازمان ملل متحد خواست در برابر یکجانبه‌گرایی و جنگ بایستد.