مرتضی-جوادی-آملی
هشت کتاب صوتی آیت‌الله جوادی آملی در قم رونمایی شد 16 شهریور 1401
هشت کتاب صوتی آیت‌الله جوادی آملی در قم رونمایی شد

هشت کتاب صوتی آیت‌الله جوادی آملی در قم رونمایی شد

۱۹ دی: نشست خبری تولیدات فرهنگی و رسانه ای سال ۱۴۰۰ بنیاد بین المللی علوم وحیانی اسراء روز چهارشنبه برگزار و از هشت کتاب صوتی آیت الله جوادی آملی رونمایی شد.

مدینه فاضله بدون اجرای عدالت ایجاد نمی‌شود/ میان حوزه و دانشگاه گسست وجود دارد 21 آذر 1400
مدینه فاضله بدون اجرای عدالت ایجاد نمی‌شود/ میان حوزه و دانشگاه گسست وجود دارد

مدینه فاضله بدون اجرای عدالت ایجاد نمی‌شود/ میان حوزه و دانشگاه گسست وجود دارد

19 دی: رئیس بنیاد بین‌المللی علوم وحیانی اسراء با بیان اینکه عدالت در حوزه‌های مختلف به شدت آسیب دیده است، گفت: بدون عدالت اقتصادی، اجتماعی و سیاسی انتظار ایجاد مدینه فاضله نداشته باشید.

ظریف تمام شدنی نیست، همانطور که سردار سلیمانی تمام نشد 21 اردیبهشت 1400
ظریف تمام شدنی نیست، همانطور که سردار سلیمانی تمام نشد

ظریف تمام شدنی نیست، همانطور که سردار سلیمانی تمام نشد

19 دی: یک استاد حوزه علمیه گفت: اگر فضای دشمنی و خصومت بود که رابطه آقای ظریف با سردار شهید سلیمانی هیچ گاه این گونه نمی شد. آنها مانند دو برادر در عین داشتن اختلاف نظر، مترصد بودند که بعد از تصمیم نهایی مصالح کشور را دنبال کنند.

نظام سنتی حوزه خود را به فضای گسترده فرهنگی و اجتماعی نزدیک کند 18 شهریور 1399
نظام سنتی حوزه خود را به فضای گسترده فرهنگی و اجتماعی نزدیک کند

نظام سنتی حوزه خود را به فضای گسترده فرهنگی و اجتماعی نزدیک کند

19 دی: رئیس بنیاد بین المللی علوم وحیانی اسراء با بیان اینکه نباید ظرفیت به وجود آمده در فضای مجازی را دست کم بگیریم، گفت: نظام سنتی حوزه علمیه خود را به فضای گسترده فرهنگی و اجتماعی حوزه نزدیک کند.