مرغ سلامت
ظریف: تمدید توافق ۲۰ ساله با روسیه در دستور کار قرار دارد 31 تیر 1399
ظریف: تمدید توافق ۲۰ ساله با روسیه در دستور کار قرار دارد

ظریف: تمدید توافق ۲۰ ساله با روسیه در دستور کار قرار دارد

19 دی: وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد: تمدید توافق ۲۰ ساله میان ایران و روسیه در دستور کار دستگاه دیپلماسی ایران قرار دارد.