مسابقات تیراندازی
راه‌اندازی رشته مطالعات ترکیه و مطالعات اسراییل در دانشگاه تهران 24 شهریور 1399
راه‌اندازی رشته مطالعات ترکیه و مطالعات اسراییل در دانشگاه تهران

راه‌اندازی رشته مطالعات ترکیه و مطالعات اسراییل در دانشگاه تهران

19 دی: رشته‌های مطالعات ترکیه و مطالعات رژیم صهیونیستی در دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران راه‌اندازی شد.