مسعود طبیبی
حضور نیروهای بیگانه در منطقه موجب تشدید مشکلات می‌شود 23 مهر 1399
حضور نیروهای بیگانه در منطقه موجب تشدید مشکلات می‌شود

حضور نیروهای بیگانه در منطقه موجب تشدید مشکلات می‌شود

19 دی: وزیر امور خارجه ایران با تأکید بر نقش فعال و سازنده جمهوری اسلامی ایران در ایجاد صلح و ثبات در منطقه، گفت: حضور نیروهای بیگانه نه تنها کمکی نمی‌کند بلکه موجب پیچیدگی و تشدید مشکلات در منطقه می‌شود.