مسکن مهر
۱۱۸ نفر از ایرانی‌های مقیم هند به ایران بازگشتند 23 اردیبهشت 1399
۱۱۸ نفر از ایرانی‌های مقیم هند به ایران بازگشتند

۱۱۸ نفر از ایرانی‌های مقیم هند به ایران بازگشتند

با تمهیدات سفارت جمهوری اسلامی ایران در دهلی، ۱۱۸ نفر از دانشجویان، تجار و گردشگران ایرانی در پی شیوع کرونا و اعمال محدودیت های شدید دولت هند از دهلی نو به ایران بازگشتند.