معاون کل وزارت بهداشت، ایرج حریرچی، کرونا
پُست توئیتری علیرضا معزی از جمله خاص روحانی 10 فروردین 1399
پُست توئیتری علیرضا معزی از جمله خاص روحانی

پُست توئیتری علیرضا معزی از جمله خاص روحانی

معاون ارتباطات و اطلاع رسانی دفتر ریاست جمهوری در توئیترش نقل قولی از روحانی خطاب به کسانی که قرار است دو سه ماه دیگر پست و مقام بگیرند، منتشر کرد.