خبر اول
معمار
معمار تئاتر شهر و ساختمان جدید مجلس درگذشت 18 آذر 1399
معمار تئاتر شهر و ساختمان جدید مجلس درگذشت

معمار تئاتر شهر و ساختمان جدید مجلس درگذشت

19 دی: امير علی سردار افخمی طراح و معمار ساختمان مجموعه تئاتر شهر به دلیل کهولت سن درگذشت.