خبر اول
مهریز
نوزاد عجول در راه بیمارستان مهریز به دنیا آمد 14 اردیبهشت 1400
نوزاد عجول در راه بیمارستان مهریز به دنیا آمد

نوزاد عجول در راه بیمارستان مهریز به دنیا آمد

19 دی: مسول روابط عمومی بیمارستان مهریز گفت: مادر بارداری که برای زایمان از دهستان تنگچنار عازم این بیمارستان بود در مسیر راه، زایمان کرد و کودک خود را در خودرو به دنیا آورد.