موتورسواران متخلف
هیچ وقت قرار نبوده کیش را به چین یا کشور دیگری واگذار کنیم 28 تیر 1399
هیچ وقت قرار نبوده کیش را به چین یا کشور دیگری واگذار کنیم

هیچ وقت قرار نبوده کیش را به چین یا کشور دیگری واگذار کنیم

19 دی: عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی گفت: هیچ زمانی و تحت هیچ شرایطی قرار نبوده که جزیره کیش یا هرکجای از خاک ایران در اختیار چین یا کشور دیگری قرار گیرد.