موشک شهید حاج قاسم سلیمانی
وزیر بهداشت از پروتکل جدید برای انجام فعالیت ورزشی خبر داد 24 اردیبهشت 1399
وزیر بهداشت از پروتکل جدید برای انجام فعالیت ورزشی خبر داد

وزیر بهداشت از پروتکل جدید برای انجام فعالیت ورزشی خبر داد

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در حاشیه جلسه هیات دولت گفت: پروتکل های جدید برای انجام فعالیت ورزشی امروز به وزارت ورزش و جوانان ارسال می شود.