خبر اول
میلگرد
قطع برق کارخانجات، سیمان را کمیاب کرد 25 تیر 1400
قطع برق کارخانجات، سیمان را کمیاب کرد

قطع برق کارخانجات، سیمان را کمیاب کرد

19 دی: دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان با اشاره به افزایش قیمت هر پاکت سیمان تا ۷۰ هزار تومان و میلگرد تا کیلویی ۲۰ هزار تومان، نسبت به احتمال افزایش قیمت مسکن نوساز هشدار داد.