خبر اول
نادو
محرومیت سنگین دو کشتی‌گیر به خاطر دوپینگ 14 فروردین 1400
محرومیت سنگین دو کشتی‌گیر به خاطر دوپینگ

محرومیت سنگین دو کشتی‌گیر به خاطر دوپینگ

19 دی: دو کشتی گیر به خاطر استفاده از ماده ممنوعه با محرومیت سنگین از سوی نادو مواجه شدند.