نارندرا مودی
دلیل نماینده ابهر برای ماسک نزدن: من بیمه ابوالفضل(ع) هستم 22 مهر 1399
دلیل نماینده ابهر برای ماسک نزدن: من بیمه ابوالفضل(ع) هستم

دلیل نماینده ابهر برای ماسک نزدن: من بیمه ابوالفضل(ع) هستم

19 دی: نماینده ابهر در مجلس گفت: رعایت موارد بهداشتی و پروتکل‌ها در شرایط کرونایی جای خود دارد اما همان چیزی رخ می‌دهد که مقدر خداوند است و باید رخ دهد.