خبر اول
ناو
استقرار ناوهای فرانسه، انگلیس و آلمان در بندر بیروت 22 مرداد 1399
استقرار ناوهای فرانسه، انگلیس و آلمان در بندر بیروت

استقرار ناوهای فرانسه، انگلیس و آلمان در بندر بیروت

19 دی: سه کشور اروپایی فرانسه، انگلیس و آلمان مدعی شده‌اند که با هدف کمک به مردم لبنان سه ناو در بندر بیروت مستقر کرده‌اند.