نتایج انتخابات ریاست جمهوری
سیم‌کارت دانش آموزی فقط در شبکه شاد فعال می‌شود 16 شهریور 1399
سیم‌کارت دانش آموزی فقط در شبکه شاد فعال می‌شود

سیم‌کارت دانش آموزی فقط در شبکه شاد فعال می‌شود

19 دی: مسئول شبکه آموزشی دانش آموزی شاد گفت: سیم‌کارت شاد تنها قابلیت ورود به شبکه شاد را برای دانش‌آموزان مهیا می‌کند؛ از این رو امنیت آنها در استفاده از شبکه مجازی در حین آموزش حفظ می‌شود.