نرگس آبیار
تکذیب شایعه درگذشت امیر کویت 21 شهریور 1399
تکذیب شایعه درگذشت امیر کویت

تکذیب شایعه درگذشت امیر کویت

19 دی: فرماندهی ستاد ارتش کویت با تکذیب برخی شایعات در خصوص وضعیت جسمی امیر این کشور، شرایط وی را باثبات توصیف کرد.