نشست روابط اقتصادی ایران و اروپا
انبارهای مملو از پسته و خرما بدون خریدار/ دیپلماسی اقتصادی فعال‌تر شود 21 تیر 1399
انبارهای مملو از پسته و خرما بدون خریدار/ دیپلماسی اقتصادی فعال‌تر شود

انبارهای مملو از پسته و خرما بدون خریدار/ دیپلماسی اقتصادی فعال‌تر شود

19 دی: عدم صادرات پسته و خرما در ماه‌های گذشته و انبار شدن هزاران تن محصول در آستانه برداشت در سال جاری، به یکی از مشکلات عمده کشاورزان تبدیل شده است.