خبر اول
نماینده ویژه آمریکا در امور ایران، برایان هوک، تحریم‌های تسلیحاتی علیه ایران
خبری یافت نشد.