خبر اول
نوحه
نوحه‌ها و اشعار قدیمی از کجا آمده‌اند؟ 28 مرداد 1400
نوحه‌ها و اشعار قدیمی از کجا آمده‌اند؟

نوحه‌ها و اشعار قدیمی از کجا آمده‌اند؟

19 دی: در اینجا مروری کرده‌ایم بر تعدادی از آن شعرهای قدیمی محرمی و امام‌حسینی تا ببینیم چه کسی آنها را سروده یا چه کسانی آنها را خوانده‌اند.