خبر اول
نيمار
پاری سن ژرمن رسما جذب مسی را تایید کرد 19 مرداد 1400
پاری سن ژرمن رسما جذب مسی را تایید کرد

پاری سن ژرمن رسما جذب مسی را تایید کرد

19 دی: باشگاه پاری سن ژرمن انتقال مسی به این تیم را تایید کرد.