نیروی دریایی آمریکا
(عکس) محمد پروین از بیمارستان مرخص شد 23 فروردین 1399
(عکس) محمد پروین از بیمارستان مرخص شد

(عکس) محمد پروین از بیمارستان مرخص شد

علی پروین در صفحه شخصی خود از ترخیص فرزندش از بیمارستان خبر داد.