نیکول پاشینیان
صدای شکسته شدن دیوار صوتی در پاریس باعث وحشت مردم شد 9 مهر 1399
صدای شکسته شدن دیوار صوتی در پاریس باعث وحشت مردم شد

صدای شکسته شدن دیوار صوتی در پاریس باعث وحشت مردم شد

19 دی: صدای انفجار مهیب ناشی از شکسته شدن دیوار صوتی در حومه پاریس باعث ایجاد وحشت در میان مردم شد.