خبر اول
واکسن-جانسون-اند-جانسون
7 میلیون دز واکسن «فایزر» و «جانسون اند جانسون» در راه ایران 30 شهریور 1400
7 میلیون دز واکسن «فایزر» و «جانسون اند جانسون» در راه ایران

7 میلیون دز واکسن «فایزر» و «جانسون اند جانسون» در راه ایران

19 دی: مدیرکل امور دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو از ورود 2 میلیون دز واکسن فایزر و 5 میلیون دز جانسون اند جانسون به ایران خبر داد.